Privacybeleid

BELEID INZAKE DE PRIVACY EN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN A.S. POOL

Versie 0.6 bijgewerkt op 01 april 2021

Om uw privacy te respecteren en de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen, verbindt A.S. POOL zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens na te leven, en in het bijzonder de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het doel van dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is om:

 • om u in staat te stellen uw persoonsgegevens in alle vertrouwen en vertrouwelijkheid door te geven als u onze websites en/of mobiele applicaties gebruikt;
 • u te informeren over de voorwaarden inzake de verwerking van gegevens die via onze websites en/of mobiele applicaties zijn verzameld;
 • u te informeren over de maatregelen die zijn genomen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • u wegwijs te maken in uw rechten op dit vlak.

ARTIKEL 1 – GEGEVENSVERZAMELING

Het bedrijf A.S. POOL, met hoofdzetel in ZAC de la Rouvellière, 72700 Spay, heeft verschillende websites (hierna “Websites”), die hieronder zijn opgesomd:

 • Bedrijfswebsite van het merk Abriblue: www.abriblue.com/
 • Bedrijfswebsite van het merk Sterilor: www.sterilor.com/
 • Online verkoopsite van Sterilor: www.boutique.sterilor.com/

A.S. POOL heeft ook drie mobiele applicaties die kunnen worden gedownload van de platforms van Google (Android) en Apple (IOS). Op deze drie applicaties (hierna “Applicaties” genoemd) zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing:

 • Sterilor XP-applicatie

De vennootschap A.S. POOL is bijgevolg verplicht persoonsgegevens over u, d.w.z. informatie die het direct of indirect mogelijk maakt u te identificeren, in de volgende gevallen te verzamelen en te verwerken:

 • als u de websites bezoekt;
 • als u een persoonlijk account aanmaakt en/of er inlogt op dit account;
 • als u een aankoop doet;
 • als contact met ons opneemt via het contactformulier, per telefoon, e-mail, of enig ander elektronisch proces;
 • als u solliciteert naar een baan of een stage;
 • als u zich abonneert op een mailinglijst.

Sommige persoonsgegevens die van u kunnen worden gevraagd, zijn verplicht. Het verplichte karakter van de verzamelde gegevens wordt aangegeven met een asterisk, de overige gegevens zijn facultatief. Indien deze verplichte persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat u geen toegang meer heeft tot alle diensten van de betrokken Website.
Gegevens die wettelijk vereist zijn of die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en die niet aan ons worden verstrekt, schaden ons vermogen om die overeenkomst uit te voeren. Bijgevolg kan dit ertoe leiden dat wij onze overeenkomst moeten annuleren, nadat wij u daarvan op de hoogte hebben gebracht.

ARTIKEL 2 – CATEGORIEËN VAN GEGEVENS

Afhankelijk van de uitgevoerde verwerking kunnen de volgende persoonsgegevens over u worden verzameld en verwerkt:

Identificatiegegevens:

 • Burgerlijke staat/naam/voornaam,
 • Geboortedatum,
 • E-mailadres,
 • Postadres,
 • Land
 • Telefoonnummer,
 • Wachtwoord voor toegang tot het online account
 • Login/gebruikersnaam

Economische informatie

 • Bankgegevens

Beroep 

 • Functie, bedrijf/vennootschap

Inloggegevens

 • Tijdstempel, IP-adres, browsegeschiedenis, bezoektraject, besturingssysteem, informatie over de apparaten waarmee u de Website en/of de Applicatie bezoekt

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING, BEWAARTERMIJN

Hieronder vindt u de doeleinden en rechtsgrondslagen waarop wij onze verwerking van persoonsgegevens baseren:

Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Verwerkte persoonsgegevens Bewaartermijnen
Beheer van klanten- en prospectaccounts (rekeningen openen, bestellingen volgen, leveringen beheren) Uitvoering van het contract (of precontractuele uitvoering om de accounts te creëren) Identificatiegegevens
Economische en financiële informatie
De gehele duur van de contractuele relatie en maximaal tot vijf jaar na beëindiging ervan in tussentijdse opslag
Om campagnes te beheren en te communiceren met klantenaccounts (getrouwheid, promoties, catalogusbeheer, diverse informatie) Het legitiem belang van de vennootschap A.S. POOL om haar activiteiten te ontwikkelen en belangrijke informatie mee te delen Identificatiegegevens
Inloggegevens
De gehele duur van de contractuele relatie en maximaal tot vijf jaar vanaf de beëindiging ervan voor klanten of drie jaar vanaf het laatste contact voor prospectaccounts
Beheer van e-mailcampagnes naar prospects Toestemming van de betrokkene Identificatiegegevens
Beroep
Tot intrekking van de toestemming of drie jaar na laatste contact
Beheer van inkomende verzoeken van professionals Toestemming van de betrokkene Identificatiegegevens
Beroep
Tot intrekking van de toestemming of drie jaar na laatste contact
Beheer van de inschrijvingen op onze mailinglijsten Toestemming van de betrokkene Identificatiegegevens Tot intrekking van de toestemming of drie jaar na laatste contact
Beheer van inkomende verzoeken van particulieren Toestemming van de betrokkene Identificatiegegevens Tot intrekking van de toestemming of drie jaar na laatste contact
Opstelling van statistieken Legitiem belang Identificatiegegevens
Inloggegevens
Tien jaar vanaf de datum van de laatste aankoop
Om de aangeboden diensten te verbeteren, om onze diensten te ontwikkelen, om de werking en de veiligheid van de Websites te verzekeren Legitiem belang Identificatiegegevens
Inloggegevens
Tien jaar vanaf de datum van de laatste aankoop
Beheer van de facturering en boekhouding De noodzaak om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Identificatiegegevens
Economische en financiële informatie
Tien jaar vanaf het einde van het boekjaar
Beheer van de rechten van de betrokken personen De noodzaak om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Identificatiegegevens Tien jaar vanaf de datum van registratie in onze systemen
Beheer en controle van het aanwervingsproces van onze teams Toestemming van de betrokkene Identificatiegegevens
Beroep
Tot de toestemming wordt ingetrokken of twee jaar na het laatste contact
Doorgifte van de gegevens van onze klanten of prospects die een account hebben geopend, aan de andere bedrijven van de Nextpool Group (zie lijst hieronder) Legitiem belang van de Groep om haar unieke informatiesysteem te beheren Identificatiegegevens
Beroep
Economische en financiële informatie
Voor klanten: duur van de contractuele relatie en maximaal tot vijf jaar vanaf de beëindiging ervan of tot de intrekking van de toestemming.
Voor prospects: Tot intrekking van de toestemming of drie jaar na laatste contact
Doorgifte van de gegevens van gebruikers die contact met ons hebben opgenomen, aan de plaatselijke A.S. POOL-distributeurs om hun vragen te behandelen Toestemming van de betrokkene Identificatiegegevens Tot intrekking van de toestemming of drie jaar na laatste contact

ARTIKEL 4 – ONTVANGERS VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens die door de vennootschap A.S. POOL worden verzameld, worden niet aan derden verkocht. De vennootschap A.S. POOL kan wel de verzamelde persoonsgegevens delen met andere entiteiten, namelijk:

 • de bevoegde leden van de klantendiensten (dienst na verkoop, verkoop, boekhouding) van het bedrijf A.S. POOL evenals bepaalde ondersteunende diensten van Nextpool Services (marketing, IT, verkoop) kunnen de persoonsgegevens ontvangen in het kader van de uitvoering van de opdrachten die voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde doeleinden.
 • in geval van een overname, de overnemer van A.S. POOL;
 • haar onderaannemers en dienstverleners, die voor haar rekening bepaalde taken uitvoeren (hosting, onderhoud, communicatie verzorgen, diensten na verkoop, enz.)
 • juridische dienstverleners, deurwaarders, overheden, gerechtelijke instanties, overheidsinstanties wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening en verdediging van een rechtsvordering.
 • De andere bedrijven die deel uitmaken van de Nextpool Group, namelijk:
  • De vennootschap ALBON: 1 rue du Rhône 26140 Saint-Rambert d’Albon – Frankrijk
  • De vennootschap NEXTPOOL SERVICES: Immeuble LE BOIS DES CÔTES, 300 Route Nationale 6, 69760 Limonest – Frankrijk
  • De vennootschap ALBIGES: Parc d’activité Millau Viaduc, Avenue des Fialets 12100 MILLAU – Frankrijk
  • De vennootschap NEXTPOOL IBERICA: C/ PAPIRO 3-5, – POLIGONO INDUSTRIAL “LA CANTUEÑA” (FUENLABRADA) – Spanje

De vennootschap A.S. POOL behoudt zich het recht voor uw persoonsgegevens aan andere Partijen bekend te maken in gevallen waarin dit vereist of toegestaan is bij wet, geldende regelgeving, gerechtelijke bevelen of verordeningen, of wanneer een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is ten behoeve van een onderzoek of procedure, op het nationale grondgebied of in het buitenland.
De verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel niet bestemd om te worden doorgegeven buiten de Europese Unie. De doorgifte gebeurt echter in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en wij hebben erop toegezien dat deze doorgifte in overeenstemming gebeurt met de mechanismen voor doorgifte waarin de AVG voorziet. Hieronder vindt u de lijst van toepassingen en onderaannemers (buiten de Europese Unie) die wij inzetten om onze diensten aan te bieden. De volgende diensten worden beheerd door Nextpool Services namens haar zustervennootschap A.S. POOL:

Naam van de dienstverlener Reden voor doorgifte Land van herkomst van de dienstverlener
Salesforce CRM Beheer van klantenrelaties en geautomatiseerde e-mailberichten en/of mailing in bulk Verenigde Staten, Privacy Shield-gecertificeerd
Hubspot CRM Beheer van klantenrelaties en geautomatiseerde e-mailberichten en/of mailing in bulk Verenigde Staten, Privacy Shield-gecertificeerd
Zapier Automatisering van gegevens Verenigde Staten, Privacy Shield-gecertificeerd
Google-diensten Publieksmeting, gebruikersaccounts beheren van de Sterilor XP-app Verenigde Staten, Privacy Shield-gecertificeerd

ARTIKEL 5 – VEILIGHEID

A.S. POOL neemt redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt de beste praktijken in de sector om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, onrechtmatig worden verkregen, toegankelijk worden gemaakt, openbaar worden gemaakt, of op een ongepaste manier worden gewijzigd of vernietigd.
In geval van een schending van persoonsgegevens die een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, is de vennootschap A.S. POOL verplicht de bevoegde controle-instantie in kennis te stellen en u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke schending van persoonsgegevens die een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.

ARTIKEL 6 – COOKIEBELEID

Wij gebruiken cookies om u onze diensten aan te bieden en het gebruik van onze websites te meten. Alle informatie over ons gebruik van cookies en de mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken, vindt u op de pagina’s van onze websites die betrekking hebben op cookies.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN

Indien u niet langer bereichten van A.S. POOL wenst te ontvangen (uitoefening van het recht van verzet of intrekking van reeds gegeven toestemming), kunt u ons daarvan in kennis stellen door op de afmeldingslink te klikken onderaan in elk bericht of door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: contactrgpd@nextpool.com.
Ook als u, nadat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan bedrijven van de Nextpool Group, uw toestemming wilt intrekken en niet langer berichten van hen wenst te ontvangen, kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: contactrgpd@nextpool.com. Daarnaast beschikken we ook over een formulier voor incidentenrapportage dat u kunt gebruiken: https://nextpool.lpages.co/incident-rgpd/

U kunt uw gegevens µte allen tijde inzien, corrigeren of wissen. U hebt µonder bepaalde omstandigheden ook het recht op portabiliteit en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, evenals het recht om te worden vergeten en het recht om richtlijnen vast te stellen voor een post-mortemregeling (raadpleeg de website cnil.fr (FR), autoriteitpersoonsgegevens.nl (NL) of gegevensbeschermingsautoriteit.be (BE) voor meer informatie over uw rechten). Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u ook het recht om die toestemming in te trekken.
Om deze rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens in dit systeem, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, op een van de volgende manieren:

 • op elektronische wijze via het volgende adres: contactrgpd@nextpool.com of via het formulier dat u op het volgende adres vindt: https://nextpool.lpages.co/incident-rgpd/
 • per post, naar het volgende adres:
  • Functionaris Gegevensbescherming – Nextpool Services – Immeuble LE BOIS DES CÔTES, 300 Route Nationale 6, 69760 Limonest Frankrijk

Vermeld uw naam, voornaam, e-mail- en postadres, zodat A.S. POOL snel kan reageren. U ontvangt vervolgens – behalve in bijzondere gevallen – binnen een maand na ontvangst van het verzoek een antwoord van ons.
Indien u na contact met de vennootschap A.S. POOL van mening bent dat uw rechten en vrijheden inzake gegevensverwerking niet worden gerespecteerd, kunt u online een klacht indienen bij de CNIL.

ARTIKEL 8 – WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

De vennootschap A.S. POOL behoudt zich het recht voor onderhavig privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of, meer in het algemeen, bij te werken. Elke substantiële wijziging zal worden vermeld op de Website en/of, indien nodig, per e-mail. Wij nodigen u uit deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in het privacybeleid.

AS POOL
ZAC de la Rouvelière
72700 SPAY
www.abriblue.com | www.sterilor.com

Contact : contactrgpd@nextpool.com