Privacybeleid

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u een bezoek brengt aan onze website, ontvangen wij tevens automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer. Hiermee kunnen wij meer details verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Marketing via e-mail (indien van toepassing): Met uw toestemming, kunnen wij e-mails naar u versturen over onze website, ons laatste nieuws en andere updates.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe krijgt u mijn toestemming?

Als wij u verzoeken om ons uw persoonsgegevens te verstrekken om een andere reden – om marketingredenen bijvoorbeeld – dan zullen wij direct uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen of zullen wij u de mogelijkheid geven om dit verzoek te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u nadat u uw toestemming gegeven heeft, besluit om deze toestemming in te trekken en u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen, uw persoonsgegevens verzamelen of doorgeven, dan kunt u ons dit melden per _EMAIL_ of per post naar _ADRES_.

ARTIKEL 3 – VERSPREIDING

Wij kunnen uw persoonsgegevens verspreiden als de wet ons hiertoe verplicht of als u onderhavig privacybeleid overtreedt.

ARTIKEL 4 – HOSTING

Onze website wordt gehost op een server van het bedrijf Ikoula SAS – www.ikoula.com
Hoofdkantoor: 177 Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk

Uw gegevens worden bewaard op een met een firewall beveiligde server.

ARTIKEL 5 – DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN

In het algemeen zullen de externe providers die wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en verspreiden voor zover dit noodzakelijk is, voor het uitvoeren van de diensten die zij ons leveren.

Bepaalde externe providers hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de gegevens die wij verplicht zijn aan hen te verstrekken.

Wat betreft deze providers raden wij u aan om hun privacybeleid aandachtig te lezen, zodat u begrijpt op welke manier zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet niet vergeten dat sommige providers gezeteld kunnen zijn of over installaties kunnen beschikken in een ander rechtsgebied dan dat van u of van ons.
Als u besluit om een transactie uit te voeren waarvoor diensten van een externe provider nodig zijn, dan kan het mogelijk zijn dat uw gegevens onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waar deze provider gezeteld is of waar zijn installaties gevestigd zijn.

Zodra u onze website verlaat of doorgestuurd wordt naar de website of de applicatie van een derde, dan bent u niet meer onderworpen aan onderhavig privacybeleid en aan de wettelijke bepalingen van onze website.

Links

Het kan voorkomen dat u onze website verlaat door te klikken op bepaalde links die aanwezig zijn op onze website.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de privacypraktijken van deze andere websites en wij raden u aan om hun privacybeleid aandachtig te lezen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen van de industrie om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze worden verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

COOKIES

Zie hier een lijst met de cookies die wij gebruiken.
Wij hebben ze hier op een rijtje gezet, zodat u de mogelijkheid heeft te kiezen of u ze wel of niet toestaat.

_ga et _gid = Google Analytics, met als doel om ons statistieken van het bezoek en gebruik van de website te leveren, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de gebruikers

_dv_gtm = Google Tag Manager voor het plaatsen van scripts om marketing en statistische redenen

ARTIKEL 7 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u minstens de meerderjarige leeftijd heeft in de Staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming heeft gegeven alle minderjarige personen die onder uw verantwoordelijkheid staan, in staat te stellen deze website te gebruiken.

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN M.B.T. ONDERHAVIG PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om onderhavig privacybeleid op elk moment te wijzigen. Raadpleeg het dus regelmatig.
Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op de website.
Als wij de inhoud van dit beleid wijzigen, zullen wij hier melden dat het beleid bijgewerkt is. Zo weet u welke gegevens wij verzamelen, op welke manier wij ze gebruiken en in welke omstandigheden wij ze verspreiden, indien van toepassing.

Als onze website het voorwerp uitmaakt van een overname of een fusie met een ander bedrijf, dan kunnen uw gegevens overgedragen worden naar de nieuwe eigenaren, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN GEGEVENS

Als u toegang wilt tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken, als u ze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of eenvoudigweg meer informatie wenst, neem dan contact op met de verantwoordelijke persoon voor de privacynormen via _EMAIL_ of per post naar _ADRES_.